Etenevä sujumaton afasia? – Tule vertaisryhmään!

6.11.2018

Etenevä sujumaton afasia?

– Tule vertaisryhmään!


Vertaistukiryhmä henkilöille, joilla on tai epäillään olevan etenevä
sujumaton afasia (otsa-ohimolohko-rappeuman kielellinen variantti),
sekä heidän läheisilleen.


Tarkoituksena on jakaa kokemuksia sairauden kanssa elämisestä sekä harjoitella puhetta tukevia ilmaisumuotoja, kuten sananselitystä, piirtämistä ja eleiden käyttöä, esimerkiksi erilaisten lautapelien avulla.
Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Tampereella, alkaen 30.1.2019.
Vetäjänä toimii Aivoliiton puheterapeutti Maria Vinberg.


Kellonaika 16.30–18, 1 h 30 min kerrallaan.


Aikataulu:


4–5 tapaamiskertaa, yhden kerran kuussa. Kuukausittain, kuun viimeisenä keskiviikkona:
• 30.1.2019
• 27.2.2019
• 27.3.2019
• 24.4.2019
• 22.5.2019


Pirkanmaan AVH-yhdistys ry
Lähteenkatu 2–4
33500 Tampere


Ilmoittautumiset


maria.vinberg@aivoliitto.fi, p. 050 310 1409