Oikaisupyyntö Morossa 16.5.2019 ilmestyneelle artikkelille "Viola-kodin omassa suruadressissa virtaa Tammerkoski – kansikuva syntyi kodin maalausryhmässä"

4.6.2019

Viitaten Morossa torstaina 16.5.2019 olleeseen artikkeliin, haluamme Pirkanmaan AVH-yhdistyksen osalta oikaista muutaman artikkelissa esiintyneen vanhentuneen tiedon sekä termin.

Artikkelissa kirjoitettiin, että "Akvarelliryhmä on aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen ylläpitämä", mutta todellisuudessa ryhmää ylläpitävät Pirkanmaan AVH-yhdistys, yhteistyössä Viola-kodin kanssa. Pirkanmaan AVH-yhdistys ry, eli entinen Pirkanmaan Aivohalvaus- ja afasiayhdistys on perustettu vuonna 1979, ja nimeään yhdistys vaihtoi vuonna 2009. Jäseniä Pirkanmaan AVH-yhdistyksellä on noin 750, ja olemme osa valtakunnallisen Aivoliiton paikallistoimintaa.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea aivoverenkiertohäiriön (AVH:n) sairastaneiden kuntoutumista ja arjessa selviytymisestä. Tarjoamme jäsenillemme tietoa, tukea ja kuntouttavaa toimintaa, johon kuuluvat erilaiset harrasteryhmät, retket, juhlat, jäsen- ja yleisötapahtumat sekä vertaistukiryhmät, niin sairastuneelle kuin hänen omaisilleen.

Teemme yhteistyötä paikallisten päättäjien, kaupungin eri organisaatioiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön, eri terveydenhoidon yksiköiden, eri oppilaitosten sekä eri potilasyhdistysten- ja järjestöjen kanssa.

Pirkanmaan AVH-yhdistys on ajanut yhdessä Aivoliiton kanssa aivohalvaus- sanan käytön lopettamista jo vuodesta 2010, mutta edelleen sanaan törmää lähes viikottain. Termiä ”aivohalvaus” ei suositella käytettäväksi, vaan tämän sijaan pitäisi puhua aivoverenkiertohäiriöistä (AVH). Aivoverenkiertohäiriöitä ovat esimerkiksi aivoverisuonitukos eli aivoinfarkti, aivoverenvuoto sekä ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA).

Sanana ”aivohalvaus” viittaa aivoissa tapahtuvaan halvaukseen, joka muodostaa väärän mielikuvan sairaudesta sekä sen aiheuttamista haitoista. Aivoverenkiertohäiriö (AVH) aiheuttaa aivojen toimintahäiriön, jonka seurauksena ilmenee esimerkiksi motorisia vaikeuksia. Aivoverenkiertohäiriön aiheuttama kudosvaurio vaikuttaa monin tavoin niin sairastuneen fyysiseen, psyykkiseen, kuin sosiaaliseen toimintakykyynkin. Seuraukset ovat aina yksilölliset ja ne riippuvat vaurioalueen sijainnista ja laajuudesta. Aivoverenkiertohäiriö voi tuottaa pysyviä tai ohimeneviä kehon halvausoireita, mutta kaikilla sairastuneilla näitä oireita ei esiinny. 

Sanan käytön lopettamista puoltaa myös se, että monet aivoverenkiertohäiriön sairastaneet kokevat sanan "aivohalvaus" käytön halventavana.

Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 40- vuotta ja juhlistamme taivaltamme syksyllä järjestettävällä Juhlaseminaarilla. Tarkempaa tietoa Juhlasta löydät elokuussa ilmestyvästä JOO JOO- lehdestämme.Mukavaa ja aurinkoista kesää. Muistakaa vaalia aivojanne ja tarjota näille tarpeeksi sekä haasteita, että lepoa!Minna-Elina Halen

VarapuheenjohtajaKirsti Sillanpää

Sihteeri