Toimintasuunnitelma 2022

Koonti Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistyksen toimintasuunnitelmasta 2022


Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneiden ja heidän läheistensä kuntoutumista ja arjessa selviytymistä, ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tehdä tunnetuksi aivoverenkiertohäiriöitä ja niiden seurannaisvaikutuksia.


Toiminnan kehittämisessä on 3 painopistealuetta edellisen vuoden tapaan:


1. Jäsenistön digitaitojen lisääminen

 • Vapaaehtoistoimijat perehdytetään käyttämään teknisiä apuvälineitä ja verkkosovelluksia, jotta he voivat järjestää yhdistyksen tapahtumia verkkotapaamisina.
 • Jäsenille järjestetään koulutusta pienryhmissä tietokoneen ja älypuhelimen käytöstä, jotta he voivat osallistua yhdistyksen tapahtumiin etänä.

2. Vapaaehtoistoiminnan tukeminen

 • Vapaaehtoistoimijoille järjestetään työnohjausta tehtävässä jaksamiseen.
 • Ideoidaan uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja kehitetään vapaaehtoisten rekrytointia ja perehdyttämistä.

3. Uusien yhteistyötapojen kehittäminen

 • Etsitään vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden rinnalle uusia kumppaneita ja ideoidaan uusia tapoja toimia.

Tavoitteena on lisätä yhdistyksen palvelujen saavutettavuutta ja monipuolisuutta.

Yhdistyksen tapahtumia järjestetään lähitapahtumina ja verkkotapahtumina.


Vakiintuneet toimintamuodot, suunnitelmat

Tiedotus

 • Tiedotus yhdistyksen palveluista ja aivoverenkiertohäiriöistä on ajantasaista ja monikanavaista.
 • Tiedotusta kehitetään selkokielisemmäksi ja lisätään sähköisten viestimien välityksellä. Tavoitteena on mm. hiljalleen siirtyä siihen, että paperiversio JOO JOO -jäsenlehdestä lähetetään vain niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia tai joiden on vaikea käyttää verkkopalveluita.
 • JOO JOO-lehdestä ilmestyy 2-3 numeroa. Lisäksi jäsenille lähetetään joka kuukausi sähköpostitse kuukausitiedote, jossa tiedotetaan ja muistutetaan tulevan kuukauden tapahtumista.

Ohjaus ja neuvonta

 • Yhdistyksen toimintaan tutustumista ja asiointia varten yhdistyksellä on toimisto- ja puhelinpäivystys viikoittain.
 • Ohjausta ja neuvontaa toteutetaan myös sähköpostin ja kotisivujen välityksellä sekä jäsenilloissa ja teemaluennoilla.

Vertaistukitoiminta; vertaistukiryhmät ja vertaistapaamiset kuntoutusyksiköissä

 • Vertaistukitoimintaa toteutetaan lähi – ja verkkotapaamisina.
 • Vakiintuneiden vertaistukiryhmien rinnalle perustetaan uusia ryhmiä tarpeen mukaan.
 • Vertaistapaamisia kuntoutusyksiköissä toteutetaan Tammenlehväkeskuksessa ja erillisestä kutsusta muissa yksiköissä.
 • Vertaistukihenkilöille järjestetään työnohjausta yhdessä Aivoliiton kanssa.

Harrastus- ja virkistystoiminta
Harrastus- ja virkistystoimintaa toteutetaan omana toimintana ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni henkilö toimintarajoitteista huolimatta voi osallistua yhdistyksen tapahtumiin. 
Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisätään ja jäsenille tarjotaan erityisesti mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja luonnossa liikkumiseen. 
Tapahtumat järjestetään esteettömässä ympäristössä ja osallistujien henkilökohtaiselta avustajalta tai puhetulkilta ei peritä osallistumismaksua.

Aluekerhotoiminta
Hallitus tukee aluekerhojen toimintaa mm. vierailemalla ja luennoimalla aluekerhoissa ja aluekerhoille järjestetään vuotuinen neuvottelu- ja koulutuspäivä.
Halukkaille aluekerhojen aktiiveille tarjotaan koulutusta verkkotyöskentelyyn ja heitä kannustetaan osallistumaan Aivoliiton järjestämiin koulutuksiin. 
Uusia aluekerhoja perustetaan, kun siihen on ko. paikkakunnalla halukkuutta.

Yleisöluennot ja -tapahtumat
Yhdistys lisää verkostoitumista ja monialaista yhteistyötä yleisöluentojen ja -tapahtumien järjestämiseksi mm. kolmannen sektorin toimijoiden, TAMK:n opiskelijoiden, kuntasektorin sekä  PSHP:n ja alueellisten hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa. Tavoitteena on jakaa tietoa aivo- ja valtimoterveyteen sekä jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin liittyvistä aiheista.

24.11.2021

Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry, Hallitus

Tiedostot