Kuntoutuminen

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kuntoutuminen on mahdollista koko eliniän ajan.


Kuntoutuminen on tehokkainta ensimmäisten kuukausien kuluessa. Kuntoutumisennuste riippuu monesta tekijästä, kuten iästä, muista sairauksista sekä AVH:n tyypistä ja vaikeusasteesta, sen aiheuttamista puutosoireista (halvausoireet, kielellisten ja muiden henkisten toimintojen ja pidätyskyvyn häiriöt), vaurion laajuudesta ja sijainnista. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneelle syntyy usein väliaikaisia tai pysyviä toimintakykyyn vaikuttavia oireita ja nämä voivat vaikeuttaa itsenäistä selviytymistä arjessa. Kuntoutuksella pyritään parantamaan sairastuneen kykyä toimia arjessa. Kuntoutumisennusteessa otetaan huomioon myös sairastumista edeltänyt toimintakyky, työikäisilllä työn vaatimus, sosiaalinen verkosto sekä sairastuneen oma motivaatio.


Kuntoutuminen vaatii usein kovaa työtä ja pitkäjännitteisyyttä. Tärkeintä on kuntoutujan oma motivaatio ja aktiivisuus. 

Kolmen kuukauden kuluttua sairastumisesta noin 50–70 % on toipunut itsenäiseksi päivittäisissä toimissaan, 15–30 % on jäänyt pysyvästi vammautuneeksi ja noin 20 % tarvitsee laitoshoitoa.

Täältä löydät Aivoinfarktia ja TIAa koskevan Käypä hoito-suosituksen (potilasversio).

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Vakava sairastuminen aiheuttaa useimmiten suuren elämänmuutoksen​ sekä sairastuneelle itselleen, että hänen omaisilleen. Älä jää yksin!