Pirkanmaalla aivoverenkiertohäiriöön sairastuu vuosittain n.1200–1500 henkilöä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneiden ja heidän läheistensä kuntoutumista sekä arjessa selviytymistä.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat:

* tiedotus

* ohjaus ja neuvonta

* vertaistukitoiminta

* harrastus- ja virkistystoiminta

* aluekerhotoiminta

* yleisöluennot- ja tapahtumat

Tiedotuksen yhtenä tavoitteena on lisätä suuren yleisön tietoisuutta aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijöistä, ensioireista ja seurannaisvaikutuksista.

Yhdistys tarjoaa monipuolista kuntoutumista tukevaa harrastus- ja virkistystoimintaa jäsenilleen. Toiminnan tavoitteena on tukea jäsenistön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Vertaistuki ja sen mahdollisuudet ovat tärkeä osa AVH:n sairastaneen hyvää kuntoutuskäytäntöä. Yhdistyksen vertaistukitoiminnan painopistealueita ovat sairaalavierailut, henkilökohtaiset kontaktit vertaistukihenkilöiden kanssa (vertaistukihenkilötoiminta) sekä keskusteluryhmät (vertaistukiryhmät).

Yhdistyksen alaisuudessa toimii 8 maakunnallista aluekerhoa: Hämeenkyrö, Kangasala, Mänttä, Nokia, Parkano, Sastamala, Valkeakoski ja Ylöjärvi. Aluekerhot toimivat itsenäisesti alueellaan ja tekevät yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 

Toimimme yhteistyössä paikallisten päättäjien, kaupungin, eri organisaatioiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, terveydenhuollon yksiköiden, oppilaitosten sekä eri potilasyhdistysten- ja järjestöjen kanssa.

Yhdistyksen toiminta toteutetaan lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin ja toimijoina ovat AVH:n sairastaneet ja heidän läheisensä.