Neuvonta ja ohjaus

Terveyskeskuksen AVH-yhdyshenkilöt ja Taysin kuntoutusohjaajat ohjaavat, neuvovat ja tukevat aivoverenkiertohäiriön sairastunutta sekä hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. 

Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä kuntoutujan ja kuntoutuksen ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Kuntoutusohjaaja arvioi yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa kuntoutujan toimintakykyä, arkielämän selviytymistä ja elämänhallintaa sekä kartoittaa palvelujen ja tuen tarvetta, sekä auttaa näiden hakemisessa. Kuntoutuksenohjaaja osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seuraa kuntoutussuunnitelman toteutumista. Asiakas tai hänen läheisensä voi ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Lähetettä ei tarvita. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Suomessa on julkisessa terveydenhuollossa noin 560 AVH-yhdyshenkilöä tai AVH-koordinaattoria. Yhdyshenkilöitä on kaikkialla, missä AVH-sairastanut liikkuu julkisen terveydenhuollon piirissä akuuttiosastolta terveyskeskuksiin. Suurin osa yhdyshenkilöistä on sairaanhoitajia tai fysioterapeutteja. Kysy oman kuntasi AVH-yhdyshenkilön yhteystiedot kunnan Sosiaali- ja terveyspalveluista tai meiltä yhdistyksestä!

Sosiaalityöntekijä avustaa sairauden aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä sekä selvittää potilaan sosiaalista tilannetta; perhe, kodin olosuhteet ja työhistoria.