AVH-kuntoutuskurssit 2022

Aivoliitto järjestää

Aivoliiton kautta haettavat AVH-kurssit

Aivoliiton AVH-kurssit on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja heidän läheisilleen. Kursseilla on mahdollisuus tavata muita aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja heidän läheisiään. Kursseilla on mahdollisuus keskusteluun, kokemusten vaihtoon sekä monipuoliseen toimintaan ammattilaisten ohjaamissa vertaisryhmissä. Kursseilla autetaan ja tuetaan kuntoutujaa ja hänen läheisiään vahvistamaan omaa ja perheen hyvinvointia sekä elämään mahdollisimman täysipainoista arkea.

Kelan kautta haettavat AVH-kuntoutuskurssit

Aivoliiton AVH-kuntoutuskurssit on tarkoitettu
aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, joilla on
sairastumisesta aikaa vähintään kolme kuukautta
ja enintään kolme vuotta. Kotiutumisesta tulee
olla kulunut vähintään kuukausi. Kuntoutuskurssi
toteutuu kolmessa 5 vrk:n jaksossa ja se
kestää yhteensä 15 vrk. Läheinen voi osallistua
ensimmäiselle jaksolle. Kuntoutuskurssilla tuetaan
kuntoutujan arjessa selviytymistä sekä autetaan
vahvistamaan kuntoutujan itsenäisyyttä ja
osallisuutta omassa elämässä.

Huomioithan, että kursseihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia. Ajankohtaisimmat tiedot löydät aina Aivoliiton verkkosivuilta www.aivoliitto.fi/palvelut/kurssit/


Aivoliiton AVH-kurssien ajankohdat
ja kurssipaikat vuonna 2022

Vertaiskurssi

Kurssi on tarkoitettu alle kolme vuotta sitten aivoverenkiertohäiriön sairastaneille. Kurssin tavoitteena on antaa tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja kuntoutumisesta sekä mahdollistaa vertaistuki ja sairastumisen käsittely ammattilaisten ohjaamissa vertaisryhmissä. Kurssilla pohditaan omaa elämäntilannetta yhdessä muiden kurssilaisten ja ammattilaisten kanssa ja etsitään keinoja hyvään arkeen. Kurssiohjelma koostuu keskustelu- ja toiminnallisista ryhmistä sekä luennoista. Kurssille valitaan kahdeksan kuntoutujaa yksin tai läheisen kanssa. Kurssi kestää viisi päivää.

Vertaiskurssi verkossa

Kurssi on tarkoitettu alle kolme vuotta sitten aivoverenkiertohäiriön sairastaneille. Kurssin tavoitteena on antaa tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja kuntoutumisesta sekä mahdollistaa vertaistuki ammattilaisten ohjaamissa verkkotapaamisissa. Kurssilla pohditaan omaa elämäntilannetta yhdessä muiden kurssilaisten ja ammattilaisten kanssa ja etsitään keinoja hyvään arkeen. Kurssi toteutetaan verkossa Teams-sovelluksessa ja se sisältää viisi verkkotapaamista. Kurssille osallistuakseen tarvitsee tietokoneen tai älypuhelimen. Kurssille valitaan kuusi kuntoutujaa yksin tai läheisen kanssa.

Voimavarakurssi

Kurssi on tarkoitettu yli kolme vuotta sitten aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, jotka kokevat saaneensa aivoverenkiertohäiriöön liittyvän perustiedon, mutta tarvitsevat lisää voimavaroja elämäänsä. Kurssin tavoitteena on omien voimavarojen löytäminen, rohkaistuminen toimimaan itselleen tärkeiden tavoitteiden mukaisesti, elämänlaadun paraneminen sekä vertaistuen saaminen. Kurssiohjelma koostuu toiminnallisten ryhmien lisäksi keskusteluryhmistä ja luennoista. Kurssi sisältää rentoutusharjoittelua sekä pienimuotoisen luonto- tai kulttuuriretken. Kurssille valitaan kahdeksan kuntoutujaa yksin tai läheisen kanssa. Kurssi kestää viisi päivää.

Afasiakurssi

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille kuntoutujille, joilla on afasia. Kurssin tavoitteena on tiedon ja ymmärryksen lisääminen aivoverenkiertohäiriöstä ja afasiasta sekä keinojen saaminen vuorovaikutuksen ja kielellisten taitojen tueksi. Kurssilla pohditaan omaa elämäntilannetta yhdessä muiden kurssilaisten ja ammattilaisten kanssa ja etsitään keinoja hyvään arkeen. Kurssiohjelma koostuu keskustelu- ja vuorovaikutusharjoitusryhmistä sekä luennoista. Kurssille valitaan kahdeksan kuntoutujaa yksin tai läheisen kanssa. Kurssi kestää viisi päivää.

Laatua elämään -kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli vuosi sitten aivoverenkiertohäiriön sairastaneille työikäisille, jotka kokevat saaneensa aivoverenkiertohäiriöön liittyvän perustiedon, mutta tarvitsevat lisää voimavaroja elämäänsä. Kurssin tavoitteena on omien voimavarojen löytäminen, rohkaistuminen toimimaan itselleen tärkeiden tavoitteiden mukaisesti, elämänlaadun paraneminen sekä vertaistuen saaminen. Kurssiohjelma koostuu toiminnallisten ryhmien lisäksi keskusteluryhmistä ja luennoista. Kurssi sisältää mindfulness- ja rentoutusharjoittelua sekä pienimuotoisen luonto- tai kulttuuriretken. Kurssille valitaan kymmenen omatoimista kuntoutujaa, jotka eivät tarvitse avustusta päivittäisissä toimissa. Kurssi kestää viisi päivää.

Uupumus ja voimavara -kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli vuosi sitten aivoverenkiertohäiriön sairastaneille työikäisille, jotka kokevat saaneensa aivoverenkiertohäiriöön liittyvän perustiedon ja joilla keskeisin oire on aivoverenkiertohäiriöstä aiheutunut uupumus. Kurssin tavoitteena on tiedon ja ymmärryksen lisääminen uupumusoireesta, sen hallintakeinoihin tutustuminen, uupumusoireen parempi hallinta arjessa sekä vertaistuen saaminen. Kurssiohjelma koostuu toiminnallisten ryhmien lisäksi keskusteluryhmistä ja luennoista. Kurssi sisältää mindfulness- ja rentoutusharjoittelua. Kurssille valitaan kymmenen omatoimista kuntoutujaa, jotka eivät tarvitse avustusta päivittäisissä toimissa. Kurssi kestää viisi päivää.

Parikurssi

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille elämänkumppaneineen. Kurssin tavoitteena on vahvistaa parisuhdetta sekä keskittyä parisuhteen voimavaroihin ja mahdollisuuksiin sairastumisesta huolimatta. Kurssiohjelma koostuu keskusteluryhmistä, erilaisista parisuhdetta ja sairastumista käsittelevistä tehtävistä sekä luennoista. Kurssille valitaan kuusi pariskuntaa. Kurssi kestää viisi päivää.

Perhekurssi

Kurssi on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhempi on sairastanut aivoverenkiertohäiriön. Kurssin tavoitteena on tiedon ja ymmärryksen lisääminen siitä, miten vanhemman sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen. Kurssin tavoitteena on myös vahvistaa perheen vuorovaikutusta sekä auttaa löytämään tapoja toimia yhdessä. Kurssiohjelma koostuu toiminnallisten ryhmien lisäksi keskusteluryhmistä ja luennoista. Kurssilla on sekä koko perheen yhteistä toimintaa että omaa ohjelmaa vanhemmille ja lapsille/ nuorille. Kurssille valitaan kuusi perhettä. Kurssi kestää viisi päivää.

Keho ja mieli -kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli kaksi vuotta sitten aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, jotka kokevat saaneensa aivoverenkiertohäiriöön liittyvän perustiedon, mutta tarvitsevat tukea oman kehon oireiden ymmärtämiseen ja muuttuneen kehon hyväksymiseen. Kurssin tavoitteena on tutustua omaan kehoon ja keholla ilmaisun mahdollisuuksiin sekä saada keinoja vuorovaikutukseen. Kurssiohjelma koostuu toiminnallisten ryhmien lisäksi keskusteluryhmistä. Kurssi sisältää liikuntaa, kehotietoisuusja rentoutusharjoituksia, tuntoaistin tarkastelua sekä kehopäiväkirjan kirjoittamista. Kurssille valitaan kuusi omatoimista kuntoutujaa läheisineen. Kurssi kestää viisi päivää.

Liikuntakurssi

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, jotka kokevat saaneensa aivoverenkiertohäiriöön liittyvän perustiedon, mutta joilla itselle sopiva liikuntamuoto tai -määrä on hukassa ja fyysisestä rasituksesta palautuminen on vaikeaa. Kurssin tavoitteena on tutustua eri liikuntamuotoihin ja löytää itselle sopiva liikuntamuoto ja tasapainoinen päivärytmi elämään. Kurssiohjelma koostuu eri liikuntamuotoihin tutustumisesta, liikuntaryhmistä sekä luennoista. Kurssille valitaan kymmenen omatoimista kuntoutujaa. Kurssi toteutetaan avomuotoisena (5,5 h/päivä) Suvituulessa ja kaupungin eri liikuntakeskuksissa. Kurssille osallistujan tulee pystyä siirtymään välimatkat kodin ja liikuntapaikan välillä itsenäisesti (oma auto / yleiset kulkuneuvot). Kurssi toteutetaan kahdessa kolmen päivän jaksossa.

SUVITUULI

KurssiAjankohtaHakuaika päättyy
Vertaiskurssi16.–20.5.202218.3.2022
Vertaiskurssi21.–25.11.202223.9.2022
Afasiakurssi15.–19.8.202217.6.2022
Laatua elämään29.8.–2.9.20221.7.2022
Uupumus ja voimavara28.2.–4.3.20227.1.2022
Uupumus ja voimavara19.–23.9.202215.7.2022
Perhekurssi13.–17.6.202222.4.2022
Perhekurssi11.–15.7.202213.5.2022
Keho ja mieli28.11.–2.12.202223.9.2022
Liikuntakurssi17.–19.8.2022 + 22.–24.8.202217.6.2022

KRUUNUPUISTO, PUNKAHARJU

KurssiAjankohtaHakuaika päättyy
Vertaiskurssi5.–9.9.20221.7.2022 
Voimavarakurssi 30.5.–3.6.202226.3.2022
Parikurssi10.–14.10.202212.8.2022

HÄRMÄN KUNTOUTUS & KYLPYLÄ, YLIHÄRMÄ

KurssiAjankohtaHakuaika päättyy
Vertaiskurssi24.–28.10.202219.8.2022
Voimavarakurssi26.–30.9.202222.7.2022

VERKKOKURSSIT (keskiviikkoisin klo 17–19)

KurssiKurssipäivätHakuaika päättyy
Syksyn kurssi 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11.26.8.2022