Toimikunnat 2021

Hallinnon työryhmä

Ryhmä valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset, vastaa avustushakemuksista, raporteista ym. hallinnollisista tehtävistä, asiakirjoista (mm.toimintakertomus ja toimintasuunnitelma). Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen järjestämät koulutukset.

Puheenjohtaja Tarja Kukkonen, p. 045 251 2733, tarja.kukkonen[at]pshp.fi

Varapuheenjohtaja Minna-Elina Halen, p. 040 1930 123, halen.minna[at]gmail.com

Sihreeri/rahastonhoitaja Kirsti Sillanpää, p. 040 752 6256, kirstisillanp[at]gmail.com


Jäsentoimikunta

Toimikunnalle kuuluu mm. jäseniltojen, juhlien, retkien yms. tilaisuuksien suunnittelu, organisointi ja kehittäminen. Uusien kerho- ja toiminta-ideoiden kokeilu ja aloittamisen tukeminen. Toimikunnalle kuuluu myös yhteistyö Tampereen Kuntoliikunta ry:n (TAKU ry:n) kanssa. Vuonna 2020 toimikuntaan kuuluvat: Rauno Kortesoja, Mikko Porvali ja Heli Järvinen.

Yhteydenotot: Rauno Kortesoja, p. 0400 331 092, rauno.kortesoja[at]gmail.com

Tiedotustoimikunta

Toimikunnalle kuuluu yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen, jäsenlehti, jäsentiedotteet, kotisivut ja sosiaalisen median kanavat.

Toimikunta laatii lehdistötiedotteet, päivittää yhdistyksen esitteitä sekä muuta materiaalia ja on vastuussa jäsenlehden aineistosta ja julkaisusta. Lisäksi tiedotustoimikunta tukee aluekerhoja toiminnassaan. Vuonna 2020 toimikuntaan kuuluvat: Riitta Sjögren, Minna-Elina Halén ja Kirsti Sillanpää.

Yhteydenotot: Riitta Sjögren, p. 040 540 0357, riitta.sjogren[at]kolumbus.fi

Vertaistukitoimikunta

Toimikunnalle kuuluu Ensitietotilaisuudet ja niihin osallistuvien rekrytointi ja opastus, vertaistapaamiset sairaaloissa, vertaistukitoiminnan kehittäminen, vertaistukiryhmien perustaminen ja ryhmien tukeminen sekä vertaistukihenkilöiden työnohjaus.

Vuonna 2020 toimikuntaan kuuluvat: Riitta Fabrin ja Tarja Kukkonen.

Yhteydenotot: Puheenjohtaja Tarja Kukkonen, p. 045 251 2733, tarja.kukkonen[at]pshp.fi

Aivoliiton järjestösuunnittelija Carita Sinkkonen, p. 050 308 9095, carita.sinkkonen[at]aivoliitto.fi

Yhteistyötoimikunta

Toimikunnalle kuuluu verkostoituminen sekä yhteistyösuhteiden ja -muotojen kehittäminen. Vuonna 2021 yhteistyötoimikunta kulkee työryhmä-nimellä ja tähän kuuluvat: puheenjohtaja Tarja Kukkonen ja varapuheenjohtaja Minna-Elina Halén.

Yhteydenotot: PuheenjohtajaTarja Kukkonen, p. 045 251 2733, tarja.kukkonen[at]pshp.fi

Varapuheenjohtaja Minna-Elina Halén, p. 040 1930 123, halen.minna[at]gmail.com